PENZTARGEPEM.HU BLOG

Fogalmak az E-PÉNZTÁRGÉP körül

Kiss Dorottya
Kiss Dorottya
2024.06.26 11:52
Fogalmak az E-PÉNZTÁRGÉP körül

A mai nappal új cikksorozatot indítunk, az E-pénztárgépek új korszaka címmel a legfrissebb PM rendelet tervezete alapján. Az első részben megismerkedünk az új fogalmakkal és azt is bemutatjuk, hogy miben változtak ezek a fogalmak az online pénztárgépek kapcsán korábban megismert fogalmakhoz képest.

A három legfontosabb változás:

 1. online e-pénztárgép-napló: az állami adó- és vámhatóság által nyújtott elektronikus szolgáltatás, ami az e-pénztárgéppel kapcsolatos események, tevékenységek hiteles naplózására szolgál. – Mi már nagyon vártuk, hogy ne kelljen mindent a kis füzetbe vezetni
 2. hardveralapú e-pénztárgép: olyan e-pénztárgép megoldás, amelyben az e rendelet szerinti adóügyi egység, illetve a hozzá csatlakoztatott perifériák összessége látja el az e-pénztárgép funkcióit és teljesíti az e rendeletben meghatározott követelményeket – Ez lesz majd az új pénztárgép
 3. felhőalapú e-pénztárgép: olyan e-pénztárgép megoldás, amelyben a forgalmazó által biztosított alkalmazás (a továbbiakban: alkalmazás) ténylegesen használt példányának, opcionálisan a forgalmazó által üzemeltetett ezen célú infrastruktúra szolgáltatásainak, a kezelő eszközéhez csatlakozó perifériáknak, valamint az állami adó- és vámhatóság felhőalapú adóügyi modul szolgáltatásának összessége látja el az e-pénztárgépi funkciókat és teljesíti az e rendeletben meghatározott követelményeket. – Valószínűleg azoknak a szolgáltató szektoroknak lesz kötelező, akik eddig nem voltak pénztárgép használatára kötelezettek:
  • 21 Villanyszerelés
  • 22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
  • 23 Szigetelés
  • 24 Egyéb épületgépészeti szerelés
  • 31 Vakolás
  • 32 Épületasztalos-szerkezet szerelése
  • 33 Padló-, falburkolás
  • 34 Festés, üvegezés
  • 35 Egyéb befejező építés
  • 41 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
  • 42 Egyéb speciális szaképítés épületek építésén
  • 50 Építőmérnöki szaktevékenység
  • 91 Kőművesmunka
  • 99 M.n.s. egyéb speciális szaképítés
  • 11 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 12 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 21 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 22 Hús, húskészítmény kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 23 Hal kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 24 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 25 Ital-kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 26 Dohányáru-kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 27 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 40 Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 51 Textil-kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 52 Vasáru-, építőanyag-, festék-, üveg-kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 53 Szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 54 Villamos háztartási készülék kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 55 Bútor, világítási eszköz, edény, evőeszköz és egyéb háztartási cikk kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 61 Könyv-kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 62 Újság-, papíráru-, írószer-kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 63 Sportszer-kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 64 Játék-kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 69 M.n.s. kulturális, szabadidős cikk kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 71 Ruházat-kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 72 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 74 Gyógyászati és ortopédiai termék kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 75 Illatszer, kozmetikai cikk, tisztálkodószer kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 76 Virág, növény, műtrágya, hobbiállat, hobbiállat-eledel kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 77 Óra-, ékszer-kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 78 Egyéb új áru kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 79 Használt cikk kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 82 Gépjárműalkatrész és -tartozék kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 83 Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék kiskereskedelemből a piaci értékesítés
  • 22 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
  • 23 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
  • 31 Ingatlanügynöki tevékenység
  • 32 Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
  • 20 Fényképészet
  • 00 Állat-egészségügyi ellátás
  • 21 Általános épülettakarítás
  • 22 Egyéb épület-, ipari takarítás
  • 23 Egyéb takarítás
  • 10 Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás
  • 51 Sport, szabadidős képzés
  • 52 Kulturális képzés
  • 53 Járművezető-oktatás
  • 59 M.n.s. egyéb oktatás
  • 69 M.n.s. oktatást kiegészítő tevékenység
  • 10 Fekvőbeteg-ellátás, kivéve a plasztikai sebészeti tevékenység
  • 21 Általános járóbeteg-ellátás
  • 22 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
  • 23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
  • 91 Diagnosztikai képalkotó szolgáltatás, orvosi laboratóriumi tevékenység
  • 92 Betegszállítás mentőautóval
  • 93 Pszichológusi ellátás, pszichoterápia (kivéve: orvosok)
  • 94 Ápolói, szülészi ellátás
  • 95 Fizioterápiás ellátás
  • 96 Hagyományos, kiegészítő és alternatív gyógyászati ellátás
  • 99 M.n.s. egyéb humán egészségügyi ellátás
  • 10 Bentlakásos ellátás, gondozás
  • 20 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
  • 30 Idősek, testi fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása
  • 99 M.n.s. egyéb bentlakásos ellátás
  • 10 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása, bentlakás nélkül
  • 91 Gyermekek napközbeni ellátása
  • 99 M.n.s. egyéb szociális ellátás, bentlakás nélkül
  • 21 Fodrászat
  • 22 Szépségápolás
  • 99 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

  További fogalmak, amelyekkel érdemes megismerkedni:

  1. adóügyi bizonylat: az e-nyugta, az egyszerűsített számla, a számla, a napi forgalmi jelentés, az e-nyugta, egyszerűsített számla vagy számla érvénytelenítése, vagy módosítása esetén a számlával, nyugtával egy tekintet alá eső okirat, továbbá a napnyitás bizonylat és a pénzmozgás bizonylat.
  2. adóügyi nap: az e-pénztárgép napi nyitásának és napi zárásának végrehajtása között eltelt idő.
  3. adóügyi egység: a hardveralapú e-pénztárgép azon önállóan elkülöníthető, zárt, elektronikus adattároló és mobil adatkommunikációs egysége, amely az általános forgalmi adóról szóló törvényben (a továbbiakban: Áfa tv.) és az e rendeletben foglalt előírások szerint meghatározott adattartalmú bizonylatokat és adatszolgáltatásokat, valamint azokhoz egyértelműen kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat létrehozza, tárolja, továbbá biztosítja és ellátja az e-pénztárgép és a NAV-I közötti titkosított adatkommunikációt. – Ez most az adóügyi ellenőrző egység (AEE), funkcióját tekintve ugyanaz a kettő.
  4. adóügyi egység gyártó: az a szervezet, amely az e-pénztárgépbe épített adóügyi egység részegységet gyártja.
  5. adóügyi egység szoftver: az adóügyi egység e rendeletben foglalt funkcióit biztosító, abban működő szoftver. – A szoftver változtatása nehézkes, költséges, időigényes, ez a mostani online pénztárgépeknél is így van.
  6. átszemélyesítés: üzembe helyezett hardveralapú e-pénztárgép más üzemeltetőhöz rendelése – avagy átírás, új cégre történő átíratás.
  7. bizonylat: az adóügyi és a nem adóügyi bizonylat.
  8. blokkolt állapot: olyan állapot, amelyben az e-pénztárgép üzemszerű használatra nem alkalmas – Előfordulhat NAV általi blokkolás által, hibás működés esetén, vagy külső beavatkozás hatására.
  9. e-pénztárgép szoftver: hardveralapú e-pénztárgép esetén az adóügyi egység szoftver, felhőalapú e-pénztárgép esetén az üzemeltető eszközére telepített alkalmazás, illetve a felhőalapú e-pénztárgép forgalmazója által üzemeltetett, az e-pénztárgépi funkciók ellátásához szükséges infrastruktúra szolgáltatásainak összessége, ide nem értve a felhőalapú adóügyi modul által biztosított adóügyi logika szolgáltatást. – Az e-Pénztárgép szoftverével nem biztos, hogy fogunk tudni közvetlenül értékesíteni, valószínűleg egy külső szoftveres megoldásra lesz szükség, mint az NTAK esetén is.
  10. ellenőrző kód: az e-pénztárgéppel kibocsátott bizonylatokra algoritmussal, az előző bizonylat ellenőrző kódjából és az adott bizonylat adattartalmából a Fejlesztői Dokumentáció szerint képzett hexadecimális érték, ami alkalmas a rögzített adattartalom sértetlenségének igazolására
  11. felhőalapú adóügyi modul: az állami adó- és vámhatóság által nyújtott, az adóügyi egység funkcióit a felhőalapú e-pénztárgépek számára biztosító, kötelezően használt szolgáltatás – Fontos, hogy ezeket is engedélyeztetni kell majd
  12. kétvállalkozós e-pénztárgép: két vállalkozás forgalmi adatainak elkülönített rögzítésére alkalmas üzemanyagkút-kezelő e-pénztárgép
  13. kezelő: az e-pénztárgép üzemeltetője vagy annak megbízásából eljáró természetes személy, aki az eszközt a gyakorlatban használja
  14. mozgóbolt: a kereskedelemről szóló törvény szerinti mozgóbolt
  15. mozgó szolgáltatóhely: szolgáltató tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz, továbbá kézi erővel mozgatható eszköz
  16. NAV-I: az e-pénztárgépekkel a Fejlesztői Dokumentációban leírtak szerint kommunikáló az állami adó- és vámhatóság által üzemeltetett informatikai rendszer. – Ez lesz a NAV új informatikai rendszere, ahova az adatokat továbbítják az e-pénztárgépek.
  17. nem adóügyi bizonylat: olyan tranzakciókról készített bizonylat, amely a napi zárás összesítőit nem változtatja meg, ide nem értve a napnyitás és a pénzmozgás bizonylatot
  18. nyílt szabvány: nyilvános, bárki által hozzáférhető technológiai szabvány, aminek felhasználása bárki számára díjfizetés nélkül biztosított
  19. pénzátvételi hely: minden olyan hely, ahol az adózó nyugta-kibocsátási kötelezettségével összefüggő fizetés történik
  20. QR-kód: az ISO/IEC 18004 szabvány szerinti pontkód
  21. speciális értékesítés bizonylata: azon ügyletekről kiállított nem adóügyi bizonylat, amelyek tekintetében az üzemeltetőt számla-kibocsátási kötelezettség terheli
  22. szervizelési tevékenység: a hardveralapú e-pénztárgép üzembe helyezése, átszemélyesítése, nem kezelői funkcióinak alkalmazása, javítása, ide nem értve az adóügyi egység megbontásával járó javítást – Ezeket a tevékenységeket végezheti a szerviz
  23. szolgáltatóhely: szolgáltatási tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség vagy terület, ahol szolgáltatási tevékenységet folytatnak, ideértve a szolgáltatási tevékenység folytatására kialakított járművet, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszközt, illetve amennyiben a szolgáltatás jellege nem igényel külön helyiséget, akkor a pénzátvétel helye
  24. üzembe helyezés: az e-pénztárgép üzemeltető számára szánt első, továbbá az üzemeltető személyének megváltozását követő rendeltetésszerű használatának megkezdése
  25. üzemeltetési hely: az a pénzátvételi hely, ahol az üzemeltető az e-pénztárgépet használja
  26. üzlet: a kereskedelemről szóló törvény szerinti üzlet

   

  Összességében az e-pénztárgépek új korszaka jelentős változásokat hoz majd számos kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozás számára. Az új rendszer bevezetése komoly előkészületet és alkalmazkodást igényel a vállalkozások részéről.

   

  A jelenleg hatályos jogszabályok alapján az adóalanyok elsődleges kötelezettsége a számlaadás az Áfa törvény alapján, amely alól bizonyos esetekben mentesülhetnek, és ilyenkor merül fel a nyugtaadási kötelezettség. Ez egyelőre online pénztárgépek segítségével valósulhat meg. Az Áfa tv.165. § (1) bekezdésének b) pontja, valamint a 166. § (1) bekezdése értelmében nyugtaadási kötelezettség akkor merül fel, ha a vevő

  • nem adóalany (és nem is jogi személy) és
  • a vételárat készpénzzel, készpénz helyettesítő fizetési eszközzel, vagy pénzhelyettesítő eszközzel egyenlíti ki és
  • a vételárat a teljesítésig megfizeti és
  • nem kér számlát és
  • a vételár a 900.000 forintot nem éri el